ESF Jämt

Mellan 2008 och 2013 hade stöttade länsstyrelserna projekt inom Europeiska socialfonden i deras arbete med att jämställdhetsintegrera projektverksamheterna. Detta arbete har länsstyrelserna genomfört gemensamt genom det nationella projektet ESF Jämt.  

En stödorganisation med åtta regionala projektstödjare och en nationell koordinator byggdes upp. Deras uppdrag var att säkerställa att sökande och etablerade projekt inom Socialfonden erbjuds kvalitetssäkrad rådgivning och utbildning på området jämställdhetsintegrering.  

ESF Jämt har utvärderats med hjälp av följeforskning. Följeforskningen visar att stödet som länsstyrelserna har erbjudit har haft hög kvalitet samt att det har uppskattats och gjort nytta i projekten.

För att läsa följeforskarnas rapport, klicka här.

ESF Jämt har tagit fram en flera publikationer. Du hittar dem i vårt publikationsarkiv.