Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till jämställdhetsarbetare på varje länsstyrelse.

 

 

Blekinge

Victoria Carlsson-Wahlgren
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-22 40 126
victoria.carlsson-wahlgren@lansstyrelsen.se

Hemsida

 
 

Dalarna

Kerstin Bergman
Särskilt sakkunnig jämställdhetsfrågor
010-2250425
kerstin.bergman@lansstyrelsen.se

Syvonne Nordström
Utvecklingsledare våld
010- 225 04 53
syvonne.nordström@lansstyrelsen.se

Hemsida

Gävleborg

Ann-Charlotte Nyman
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-225 14 85
ann-charlotte.nyman@lansstyrelsen.se

Pernilla Spåls
Uvecklingsledare våld
010 - 225 12 90
pernilla.spals@lansstyrelsen.se

Torgny Vilhelmsson
Samordnare våld
010-225 13 19
torgny.vilhelmsson@lansstyrelsen.se

Hemsida

Halland

Margit Mared
särskilt sakkunnig i jämställdhet 
035-132107
margit.mared@lansstyrelsen.se

Sigun Lilja
Utvecklingsledare våld
010- 224 32 91
sigun.lilja@lansstyrelsen.se

Hemsida

 

Jämtland

Ingegärd Pettersson
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010 - 225 32 27
ingegard.pettersson@lansstyrelsen.se

Jenny Einebrandt 
Utvecklingsledare våld
(f.r.o.m. april 2015)

Hemsida

Kalmar

Elisabeth Edberg-Karlsson
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-2238443
elisabeth.edberg-karlsson@lansstyrelsen.se

Camilla Areskog
Utvecklingsledare våld
010- 223 84 54
camilla.areskog@lansstyrelsen.se

Hemsida

Gotland

Filip Reinhag
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-223 92 08 
filip.reinhag@lansstyrelsen.se

Hemsida

Jönköping

Josefin Andersson
Sakkunnig jämställdhet
010-2236464
josefin.f.andersson@lansstyrelsen.se

Madeleine Söderberg
Utvecklingsledare
010-2236477
madeleine.soderberg@lansstyrelsen.se

Hemsida

 

Kronoberg

Karin Hopstadius
Jämställdhetsdirektör
010-2237163
karin.hopstadius@lansstyrelsen.se

Susanne Jansson
Utvecklingsledare våld i nära relationer
010-2237170
susanne.jansson@lansstyrelsen.se

Hemsida

 

 

Stockholm

Ann-Marie Algemo
Särskilt sakkunnig jämställdhet
010-2231209
ann-marie.algemo@lansstyrelsen.se

Katarina Edlund
Utvecklingsledare våld
08 - 785 54 30
katarina.edlund@lansstyrelsen.se

Maria Pilar Reyes
Utvecklingsledare våld
08 - 785 40 30
maria-pilar.reyes@lansstyrelsen.se

Hemsida

Norrbotten

Malin Stenman
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-2255295
malin.stenman@lansstyrelsen.se

Lisa Lindström
Utvecklingsledare
010-2255360
lisa.lindstrom@lansstyrelsen.se

Hemsida

Värmland

Katarina Jakobsson
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-2247331
katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se

Isabel Persson
Utvecklingsledare våld
010- 224 73 39
isabel.persson@lansstyrelsen.se

Hemsida

 

Södermanland

Kirsi Sedell Masters
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
Utvecklingsledare våld
010-223 43 42
kirsi.sedell.masters@lansstyrelsen.se

Hemsida 

Östergötland

Tomas Wetterberg
Sakkunnig i jämställdhet
010-2235285
tomas.wetterberg@lansstyrelsen.se

Maha Eichoue
Utvecklingsledare våld
010- 223 52 79
maha.eichoue@lansstyrelsen.se

Hemsida
 

Skåne

Helene Brewer
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-2241259
helene.brewer@lansstyrelsen.se

Sara Lhådö
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-2241459
sara.lhado@lansstyrelsen.se

Hanna Hansson
Utvecklingsledare våld
010-224 12 89
hanna.hansson@lansstyrelsen.se

Katarina Türner
Utvecklingsledare våld
010- 224 16 81
katarina.turner@lansstyrelsen.se

Hemsida

Västerbotten

Monica Forsman
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
090-107148
monica.forsman@lansstyrelsen.se

Maria Stefansson
Utvecklingsledare våld
010-2254331
maria.stefansson@lansstyrelsen.se

Hemsida

 

 

 

 

 

 

Västmanland

Eva-Karin Wedin
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-224 93 71
eva-karin.wedin@lansstyrelsen.se

Pernilla Börjesson
Utvecklingsledare våld
010- 224 92 30
pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se

Hemsida

Örebro

Kerstin Lillje
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010 – 224 86 06   
kerstin.lillje@lansstyrelsen.se

Maria Hagberg
Utvecklingsledare våld
010 - 224 86 04
maria.hagberg@lansstyrelsen.se

Hemsida

Uppsala

Lina Ploug
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-22 33 401
lina.ploug@lansstyrelsen.se

Sibel Korkmaz
Handläggare våld i nära relation
010-22 33 405
sibel.korkmaz@lansstyrelsen.se

Hemsida 

 
 

Västernorrland

Maria Antonic
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
0611-349131
maria.antonic@lansstyrelsen.se

Hannah Kejerhag Oldenmark 
Utvecklingsledare våld 
0611-349 113
hannah.kejerhag.oldenmark@lansstyrelsen.se

Hemsida

 

Västra Götaland

Hedvig Stenius
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
010-224 45 17             hedvig.stenius@lansstyrelsen.se

Katarina Björkgren
Utvecklingsledare våld
010-2244520
katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se

Evelina Skog
Utvecklingsledare våld
010-224 45 24  
evelina.skog@lansstyrelsen.se

Sophie Nilsson
Utvecklingsledare våld
010-2244519
sophie.nilsson@lansstyrelsen.se

Hemsida