LUJ - Länsstyrelsen utvecklar jämställdhet

LUJ – Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet - är en utvecklingssatsning för länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i länen.  LUJ ska vara ett stöd och utveckla detta arbete. Utvecklingssatsningen har tre fokusområden: kompetensutveckling, samordning och stöd. Insatserna riktar sig till Sveriges 21 länsstyrelser.

LUJ – Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet - är en utvecklingssatsning för länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i länen.  LUJ ska vara ett stöd och utveckla detta arbete. Utvecklingssatsningen har tre fokusområden: kompetensutveckling, samordning och stöd. Insatserna riktar sig till Sveriges 21 länsstyrelser.    

LUJ pågår under 2013 och 2014 och ska redovisas 1 mars 2015. Satsningen är ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen i Gotlands län.

Du kan läsa regeringsuppdraget i sin helthet här.

Du kan läsa mer om bakgrunden till uppdraget i förstudien ”Jämställdhet i alla län” här.