21 strategier för jämställdhet

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Denna rapport är framtagen inom utvecklingssatsningen LUJ - Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet - och syftar bl.a. till att:
* sprida kunskap om länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering
* utgöra underlag för fortsatt stöd till länsstyrelserna
* utgöra underlag för länsstyrelserna att analysera och utveckla det egna arbetet
Kommentar: