Barn utsatta för människohandel - en nationell kartläggning

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-515-5
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
68
Kartläggningen har registrerat 166 barn i Sverige som misstänks ha varit utsatta för människohandel under åren 2009-2011. Barnen misstänks ha använts för såväl sexuella som andra ändamål - som stöldbrott, tiggeri och arbete. Två tredjedelar av barnen har utländsk nationalitet och cirka hälften vistas tillfälligt i Sverige. Det är lika många pojkar som flickor som är utsatta. Barnens ålder varierar från tre år upp till 17 år. I rapporten ger Länsstyrelsen förslag på åtgärder för att öka skyddet för dessa barn.
Kommentar: