Det handlar om kärlek - slutrapport

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
164
Det här är en slutrapport av det uppdrag Länsstyrelsen fick av regeringen att under 2011-2012 sprida och implementera metodstödet Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter och webbplatsen dina rättigheter.se.
Kommentar: