En länk i kedjan

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
22
Slutrapport för den lärande utvärdering som gjorts av ESF Jämt, en stödstruktur för jäsmtälldhetsintegrering av ESF-projekt.
Kommentar: