Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
37
Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt.
Kommentar: